Levering av Bacheloroppgaven

Mai gikk radig for seg og nå står vi her 6.juni(!) – dagen før innlevering av bacheloroppgaven.

Nå kan vi endelig være stolte av å kunne presentere oppgaven etter flere spennende måneder. Det har vært en utfordrende prosess, men mest av alt engasjerende og morsomt. 

Prosjektet vi har jobbet med omhandler forarbeid for Smart Fredrikstad, med programleder som oppdragsgiver. Vi ønsker å takke for samarbeidet og håper resultatene kan brukes i arbeidet videre.

Vi må også takke alle som har deltatt på møter, stilt opp på verdenskafé, latt seg intervjue og svart på spørreundersøkelser, uten dere hadde oppgaven aldri blitt den samme. Prosjektgruppen setter stor pris på alle råd, veiledninger og gode ønsker vi har fått underveis.

Nå sitter vi med resultatene som skal presenteres på EXPO! Vi kan røpe at det er to modeller som blir presentert, en Modell A som er basert på et kundeforhold og en Modell B som er basert på bredere markedsundersøkelser og datainnsamling. Du er hjertelig velkommen 17. og 18. juni for å høre mer om prosjektet.

Til dere som skal skrive bachelor neste år- dere kan glede dere! Invester i godt forarbeid og planlegg godt, så kommer det til å bli en morsom og lærerik vår.

 

Tusen takk for tiden vår på Høgskolen i Østfold, avd. Ingeniørfag: Innovasjon & Prosjektledelse, IPL16.

Anmol Kaur, Mathias Solem & Rikke Prang Følkner

 

 

MAI!!

Nå har vi gått inn i Mai og det betyr SISTE FASE.

Vi er glade, spente og klare for å ta fatt på den siste perioden i bachelorprosjektet 2019.

Planen fremover er ganske klar: fullfør det som ikke er ferdig og SKRIV. Vi koser oss på kontoret i Gamlebyen og nyter våren som har sprunget frem.

 

Befaring

Prosjektgruppen har sammen med oppdragsgiver vært på befaringer i sentrum flere ganger. Hensikten med befaringene er å kunne finne et aktuelt lokale for smartbylab´en.

Et eksempel; I dag dro vi på befaring med oppdragsgiver og så på Britannia. Bygget ligger på gateplan i sentrum, noe vi mener er egnet for en  smartbylab som skal være åpen og innbydende for alle.

Videre har vi ikke bestemt oss for lokasjon og vi vet ikke om det skal skje under bachelorperioden, men vi syns det er spennende å bli med på prosessen. Dersom lokalet blir valgt mens vi fortsatt jobber med prosjektet vil dette deles på bloggen.

 

Verdenskafe 24.04.2019

I går arrangerte vi en vellykket verdenskafe i Galleriet på HiØ.

Vi vil først takke alle som stilte opp og delte sine tanker og meninger med oss. Det kom i alt 14 deltakere med ulike bakgrunner og kompetanse som bidro til at prosjektgruppen satt igjen med nye innspill til konseptutvikling.

 

 

Eksperimentering

Vi er i en periode med eksperimentering under konseptutvikling. Vi tester både prototyper, inspirationboards, skissing, 3D mm.

 

 

Befaring

Mathias har vært en aktiv gutt og vært ute på befaring med oppdragsgiver den siste perioden.

Det har vært tre lokaler hvor det ble utforsket mulighetene for en smartbylabb – alle lokalene lå på gateplan i sentrum og kan være potensielle kandidater.

   

 

Verdenskafe

Prosjektet begynner å ta form og vi skal arrangere en Verdenskafe i uke 17.

Workshopformen er en aktiv involvering gjennom konversasjon og vi skaper en møtearena som engasjerer til diskusjon. Kafe-konseptet handler om at det skal være en stemning og enkelt å komme frem til kreative ideer.

 

Konseptutvikling

Nå avsluttes mars med å starte på konseptutviklingsprosessen!

Videre gleder vi oss til å lage prototyper etterhvert.

 

Besøk på Atri-X

Mathias og Rikke dro på en liten studietur til Atri-x i Bærum forrige onsdag. Det er et Frihets- og velferdsenter på gateplan i Sandvika sentrum.

Målet med dette besøket var å finne ut hvordan Bærum kommune har bygget sin visningsarena for smarte velferdsløsninger og å få innblikk i deres prosess. På Atri-X kan innbyggerne, brukere, ansatte og pårørende prøve de ulike hjelpemidlene, snakke med og få råd fra fagfolk.

De bruker også lokalene sine til møterom, arrangerer ulike sammenkomster og har undervisning.

Takk til Atri-X for et informativt møte og gode innspill til bacheloroppgaven.

 

Prosjektmøte på Rådhuset

Vi arrangerte et prosjektmøte på Rådhuset 04.03.2019 der vi inviterte alle som var interessert i samlokalisering fra forrige sonderingsmøte. Vi ble totalt 14 deltakere, noe som var supert!

Vi holdt en åpningspresentasjonen av bachelorprosjektet og om temaet samlokalisering.

Foto: Gard Jenssen, 04.03.2019

Hackstad ønsket et verksted til primært prototyping og Kodeklubben ønsker lokaler å ferdes i på kveldstid.

Generelt var det ikke behov for enda et co-workingspace, men uttrykk for å styrke miljøene i byen som finnes fra før. Begrepet «flerbruk» ble tatt opp.

Veien videre omhandler datainnsamling, intervjuer, studietur og konsept-generering. Vårt primære fokus videre blir «smartbylabben» som helhet og showroom-konsepter.