Endring av oppgaven

Etter en samtale med veilederen vår Bjørn Gitle Hauge så skal prosjektet endres fra å komme med forbedringsforslag til Magenta til å utvikle hele gamlebyen generelt.

Dette var fordi Magenta blir ganske smalt til å være en bachelor prosjekt, og vi ser derfor at det er masse muligheter man kan gjøre for hele gamlebyen.

Selv om prosjektet har endret seg så har vi levert noen tiltak og forbedringsforslag til Cafe Magenta for å forbedre oppmøte på onsdagskonsertene deres.

 

Mvh
Bachelor-teamet

 

husseia