Siste måned! rapportskrivning og expo forberedelser

Etter 5måneder med bachelor og arbeid i gamlebyen Fredrikstad ser vi nå lyset i tunellen, og har kommet frem til en rapport vi kan være stolte av å levere til oppdragsgiver. Gjennom aksjonsforsking i gamlebyen har vi fått en utrolig god forståelse av hvordan situasjonen i gamlebyen faktisk er, hvordan dette stemmer med gamle data, og hva som skal til for å innovere i gamleyen.

Denne måneden skal vi fokuserer på rapporten og få til noen siste intervjuer, vi håper kan forsterke oppgaven vår. Vi skal også forberede expo stand som det bare er å komme innom i Juni.

Vi ser at  sosial psykolog Kurt Lewin har rett i sitt utsagn

If you really want to understand something, try to change it

 

martno