Om prosjektet

Gamlebyen i Fredrikstad er en av Norges mest populære attraksjoner, og er det stedet du virkelig MÅ besøke når du er i området. Gamlebyen er ikke bare godt bevart, den er også spill levende. Butikkene, galleriene og kafeene syder av liv, og gammel historie blir som ny når 1700-tallet møter nåtiden.

Næringsdrivende i gamlebyen fredrikstad får 60% av inntektene på sommerhalvåret, dette gir driftsproblemer for de fleste bedriftene i de andre sensongene, hvor det hele tiden arbeides for å utvide sesongen med julemarked, vinterferiedager, høstferie og videre. På vinterhalvåret er gamlebyen en dø og trist bydel, men med stort potensiale for å snu denne trenden.

Kundegruppen til gamlebyen er i første omgang pensjonister og barnefamilier.

Oppgaven vår startet først hos Cafe Magenta som oppdragsgiver med å se på hva slags ulike tiltak som kunne gjøres for å tiltrekke flere gjester til onsdagskveldene. Ettersom prosjektgruppen har deltatt på konsertene og intervjuet gjestene så var det ikke mye som kunne endres. Etter en veiledningstime med veilederen vår Bjørn Gitle Hauge, hvor vi fremviste situasjonsanalysen for kveldene og for magenta så vi at oppgaven var for smal til å være en bacheloroppgave, og at vi heller kunne se eksternt på hele gamlebyen da det var flere muligheter å se på for utvikling.

Oppgaven vår endret seg til å skaffe flere gjester til gamlebyen i Fredikstad, og gjøre det mer attraktivt. Så vi testet ut flere løsninger, aktiviteter, som blant annet rebusløype og Øl-kurs hos Magenta.
Øl-kurs hos Magenta som ble arrangert onsdag den 27.03.19 med samarbeid med Nøisom. Det var 7 personer som kom og vi fikk gode tilbakemedlinger.
Men dette tiltaket kunne ikke tiltrekke flere gjester til gamlebyen hele tiden over tid.
Da prøvde vi på rebusløype for barnefamilier med 12 hengende poster med spørsmål, og en premieutdeling hos Cafe Magenta. Ut ifra ledelsen i Magenta var det 14 stk som deltok og ga oss fortsatt gode tilbakemeldinger.
Etter hvert måtte vi ta løypen ned da vi fikk kritikk og reaksjoner fra ledelsen i gamlebyen grunnet missforståelse fra vår side med tanke på lover og regler. Utover perioden innså vi at vi ikke trengte å ha arrangere noe aktiviteter, men heller fokusere på hvordan innovasjon foregår i Gamlebyen. Vi så for oss at aktivitetene ville skaffe gamlebyen flere gjester men etter noen par observasjoner så var det ikke behov for det. Det arrangeres mange aktiviteter der allerede både for barn og voksne, og at det kryr av folk i sommer perioden. Så hvis vi ville arrangere en aktivitet (som vi gjorde) vil vi ikke få nye resultater enn det som er nå. Derfor ble oppgaven vår endret til å kartlegge endringskulturen og hvorfor vekst, innovasjon og læring hindres i en bydel.


cafe magenta logo

 

Høgskolen i Østfold Logo