Teknologi som samfunnsbidrag

Under de første samtalene vi hadde om bacheloroppgaven snakket vi om mulige tema og eventuelle oppdragsgivere. Fellesnevneren i mange av de var at de ga noe tilbake til samfunnet. Det var helse, velferd, bistand, brannvernstjeneste m.m. Alle var mulige oppgaver som kunne påvirke samfunnet positivt, en arbeidsplass til det bedre, sørge for at en tjeneste blir levert til riktig tid eller gi flere mennesker tilgang til knappe ressurser.

For mange handler IT om hardware og drift, om tekniske duppedingser eller en eller annen app. Gjennom de siste to årene har vi tilegnet oss masse ny kunnskap, innsikt og erfaringer og vi har forstått at IT er så mye mer enn det. IT kan være avgjørende for om du får helsehjelp når du trenger det, om du får betalt for dagligvarene i butikken, for at du finner frem i små landsbyer på ferien i Frankrike eller at nettbutikken din får nye kjøp.

Gjennom vår bachelorperiode skal vi ta et dykk ned i effektivisering og informasjonsdeling innen helsetjenester. Vi skal se hva vi kan gjøre for å gjøre de ansattes hverdag enklere. Hvordan vi kan påvirke mange brukeres opplevelse av helsetjenester og gi de den verdigheten de fortjener. Vi skal se på hva vi kan gjøre for å utnytte de allerede knappe ressursene i helseforetakene. Og så skal vi summere opp og stille oss spørsmål om hvordan dette påvirker samfunnet vårt.

Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe.

Følg oss for oppdateringer her >>