Prosjektet

Formål

Prosjektet har som formål å utvikle et dashboard (heretter panel) som viser indikatorer for hvordan eSmarts programvare presterer. Indikatorene er basert på innhentet data fra produktene deres og kan brukes til å evaluere hvordan programvaren deres brukes, samt hvordan programvaren kan utbedres og videreutvikles.

Eksempler på data som kan visualiseres:

  • Innlogginger pr. dag/uke/måned
  • Moduler som blir brukt
  • Hvor i landet det flyves drone
  • Hvor mange bilder som er analysert av systemet

 

Leveranser

Prosjektets leveranser er programvare samt medfølgende dokumentasjon.
Produktet som leveres er et KPI panel som visualiserer statistikk over bruken av softwaren til eSmart. Det er ønskelig at produktet skal være modulært og generisk, med mulighet for videreutvikling.

 

Metode

Innledningsvis undersøkes dagens bruk av KPI panel i markedet. Neste steg er utvikling av KPI panelet med React og Redux. Testdata brukes i startfasen til å teste oppbygging, mot slutten implementeres bruk av faktisk data fra eSmart’s API. Det arbeides kontinuerlig med hoveddokumentet under hele prosjektperioden.