Om oss

Morten Offerdal Kvigne

 • Linje: Informatikk
 • Epost: morten.o.kvigne@hiof.no
 • Telefonnummer: 46888028

Magnus Klerck

 • Linje: Informasjonssystemer
 • Epost: magnus.w.klerck@hiof.com
 • Telefonnummer: 93889830

Celina Marie Kristiansen

 • Linje: Informatikk
 • Epost: celina.m.kristiansen@hiof.com
 • Telefonnummer: 91995997

Andreas Harnes

 • Linje: Informatikk
 • Epost: andreas.harnes@hiof.no
 • Telefonnummer: 98473369

MMS – MakerSpace Management System

Vår bacheloroppgave er i samarbeid med HiØ MakerSpace. Prosjektet går ut på å lage et inventar system som gjør det lettere å organisere alt av inventar som er på MakerSpace, og et system for å kunne håndtere utlån av utstyr.

For øyeblikket er det ikke noe system som har oversikt over utstyret som finnes på MakerSpace, og det eneste systemet for utlån er kun en bok som henger inne på laben. Uten et system for å holde oversikt over inventaret er det umulig å vite akkurat hva slags utstyr som er tilgjengelig og hva som er på utlån. Dette prosjektet tar for seg å løse dette problemet. Med en oversikt over hva slags utstyr som finnes vil MakerSpace ansatte lettere hjelpe folk som kommer me spørsmål og lettere kunne vite hva som må bestilles inn. Med utlåns systemet vil man også kunne vite hvem som har lånt hva og hvor det er til en hver tid.

Prosjektet vil være delt opp i tre deler; Et web interface, et backend system koblet opp mot en database og et system for utlån. Vi har ikke bestemt oss for hvilke teknologier skal ta i bruk enda, men vi har noen tanker. For front-end har vi vurdert å bruke et JavaScript rammeverk, for eksempel React eller Vue.js. Hvis det blir tatt i bruk et JavaScript rammeverk for front-end vil vi kunne ha et JavaScript rammeverk for back-end også, slik at vi har en full JavaScript Stack. For utlån må vi finne en måte for å kunne identifisere hver enkel ting i inventaret slik at det registreres at det har blitt utlånt. En måte å gjøre dette på er å bruke strekkoder.