Robotvakthund

GoPiGo er et lite robot kjøretøy som styres av Raspberry Pi. Prosjektet går ut på gjøre GoPiGo til en vakthund i en leilighet. Følgende gir noen ideer om hva en vakthund kan gjøre. Vakthunden skal kunne bevege seg omkring i leiligheten på best mulig måte, men samtidig spare energi. Vakthunden skal bli kjent i leiligheten og kunne lage et kart av leiligheten. Hvis en inntrenger i
leiligheten skal vakthunden ta et bilde av inntrengeren og varsle om innbruddet for eksempel ved å sende en SMS til eieren eller ringe politiet. Målet med prosjektet er å lage en best mulig vakthund.