ReCap uke 8

Jippi!

Fungerende Alpha versjon nå oppe og kjøre.
Nå er alle komponenter fungerende og kommuniserer sammen.
Det er satt opp en enkel nettside som viser hvor mange mennesker som befinner seg i underseksjonen.

 

Sensor-enhet er også satt opp til å kunne øke antallet som befinner seg i underseksjonen fra raspberry pi zero.

Her kan dere se at på raspberry pi enheten sender vi en «increment» kommando til databasen, og nettsiden automatisk oppdaterer antallet i underseksjonen.

 

For fremtiden har vi laget ett UX-kart over hvordan vil vil at brukeren skal interagere med nettsiden.

Som dere kan se vil funksjonaliteten foregå på en hovedside som vi kaller CapCount-portalen, her vil man få litt forskjellige valg utifra om man er administrator eller vanlig bruker.
Alle valgene dere kan se under adminpanel vil være forbeholdt administratorer.

For å sette opp ett feedback panel eller ett live panel, vil man muligens måtte generere en nøkkel som vil brukes for å autentisere enheten som applikasjonen skal være på.
Dette er for å unngå at en enhet som står uten oppsyn skal være logget inn på noens brukerkonto, da vil enheten ikke ha mulighet til å endre noe i databasen, kun oppdatere eksisterende tilfredshet og telle-data.
Dette er noe vi er ekstremt usikre på hvordan vi bør løse og skal ta en prat med Tom-Heine Nätt i løpet av uka.

Til neste uke vil målet være å få opp ett skjelett på nettsiden, man skal kunne navigere seg gjennom UX-kartet, og vi vil gjerne ha historikkpanelet oppe og kjøre.
På databasen skal det settes opp mulighet for tilfredshetdata.
Og på sensor-enheten skal det uforskes mer rundt dette med kommunikasjon med mmWave sensoren.

Gruppe 7

 

ReCap uke 7

Forrige uke ble det jobbet mye med databaseoppsett, nå har vi en fungerende database med enkle CRUD operasjoner på det meste av innhold. Man kan oprette seksjoner og underseksjoner, og man kan incremente antall mennesker som befinner seg i disse seksjonene.

For nettsidene vi skal lage har vi kommet opp med en liste over hva vi skal lage.
Planen er å ha ett hovedpanel, som vi har kalt Capcount portal, hvor ansatte kan logge inn og få opp en rekke funksjoner de kan gjøre på databasen.
For eksempel oprette underseksjoner, legge til sensorer, hente ut historiske data og skru av og på systemet. Disse funksjonene vil bli delt opp i forskjellige rettighetsnivåer, hvor det er kun administratorer som har lov til å gjøre visse funksjoner.
Her en en skisse på hvordan dette panelet skal se ut.

Utenom dette skal vi ha ett sanntidspanel, hvor man kan spesifisere en underseksjon og deretter få oversikt over hvor mange som befinner seg i den underseksjonen i sanntid.
En skisse på dette lagde vi for noen uker siden og du kan se den i blogginnlegget, capcount en prosjektfødsel.

Den siste nettsiden som skal lages er en side hvor ansatte skal kunne rapportere sin tilfredshet med arbeidsdagen, denne kommer mest sansynlig til å være på ett nettbrett ved en av utgangene til lokalet. Planen nå er at denne skal ha fem knapper hvor hver av dem representerer ett tilfredshetnivå fra ikke tilfreds til veldig tilfreds.  Denne har vi ikke enda kommet med noe utkast til.

 

Siden sist uke har vi også vært i kontakt med statens strålevern angående helserisikoene ved en mmWave sensor. Her er hva de hadde å si.

Grenseverdien for frekvensene du viser til er 10W/m2. Det betyr at effekten ikke skal være høyere der mennesker blir eksponert. Eneste dokumenterte helseeffekt ved denne frekvensen er oppvarming av vev. Denne frekvensen vil ha liten gjennomtrengningsevne, så det er overflateoppvarming (hud og øyne) som er aktuelt .

Heldigvis for oss har en mmWave sensor en effekt på max ca 16mW, dette tilsvarer ca 1/1000000 av grenseverdien, noe som er godt innenfor hva vi ser som akseptabelt.

mmWave er også oppe og kjører, vi traff på en liten hindring da det ikke fulgte med strømforsyning i developer settet, men 45 minutter på makerspace løste dette da vi lagde vår egen strømforsyning.

 

Til neste uke er planen å prøve å få en fungerende alpha sammen, i det ligger at vi vil få kommunikasjon mellom alle leddene i systemet, raspberry pi skal kunne sende til databasen at noen har gått inn i lokalet, databasen skal oppdatere dette, og en enkel nettside skal vise hvor mange som befinner seg i lokalet.

Gruppe 7

 

ReCap uke 6

Hei, her er en liten statusoppdatering på gruppa!

De siste ukene har vi arbeidet med kravspesifikasjon til prosjektet, samt å utarbeide user-stories og use-cases.
Her er funksjonaliteten gruppen mener prosjektet skal inneholde.

Mye av tiden går med å å definere hvordan dashbord og systemet skal fungere.

Dette er en skisse på hvordan telle-funksjonaliteten vil fungere i praksis

 

Vi har også endelig mottatt mmWave sensoren, så fremover vil det forhåpentligvis komme blogginnlegg med noen kule demonstrasjoner om hva denne sensoren er kapabel til.

Fremover vil det komme ukentlige bloggoppdateringer hvor vi gir en liten ReCap av hva som ble gjort den forrige uken, og hva målet for uken vil være.

Til neste uke er planen å ha en grovskisse for webpanelene, og forhåpentligvis på Azure, og ha grunnleggende funksjoner for database-operasjoner. Målet fremover de neste 3 ukene er å få til ett system hvor alle komponentene(database,API,nettside, og sensor-enhet), kan kommunisere sammen.

Gruppe 7