ReCap uke 7

Forrige uke ble det jobbet mye med databaseoppsett, nå har vi en fungerende database med enkle CRUD operasjoner på det meste av innhold. Man kan oprette seksjoner og underseksjoner, og man kan incremente antall mennesker som befinner seg i disse seksjonene.

For nettsidene vi skal lage har vi kommet opp med en liste over hva vi skal lage.
Planen er å ha ett hovedpanel, som vi har kalt Capcount portal, hvor ansatte kan logge inn og få opp en rekke funksjoner de kan gjøre på databasen.
For eksempel oprette underseksjoner, legge til sensorer, hente ut historiske data og skru av og på systemet. Disse funksjonene vil bli delt opp i forskjellige rettighetsnivåer, hvor det er kun administratorer som har lov til å gjøre visse funksjoner.
Her en en skisse på hvordan dette panelet skal se ut.

Utenom dette skal vi ha ett sanntidspanel, hvor man kan spesifisere en underseksjon og deretter få oversikt over hvor mange som befinner seg i den underseksjonen i sanntid.
En skisse på dette lagde vi for noen uker siden og du kan se den i blogginnlegget, capcount en prosjektfødsel.

Den siste nettsiden som skal lages er en side hvor ansatte skal kunne rapportere sin tilfredshet med arbeidsdagen, denne kommer mest sansynlig til å være på ett nettbrett ved en av utgangene til lokalet. Planen nå er at denne skal ha fem knapper hvor hver av dem representerer ett tilfredshetnivå fra ikke tilfreds til veldig tilfreds.  Denne har vi ikke enda kommet med noe utkast til.

 

Siden sist uke har vi også vært i kontakt med statens strålevern angående helserisikoene ved en mmWave sensor. Her er hva de hadde å si.

Grenseverdien for frekvensene du viser til er 10W/m2. Det betyr at effekten ikke skal være høyere der mennesker blir eksponert. Eneste dokumenterte helseeffekt ved denne frekvensen er oppvarming av vev. Denne frekvensen vil ha liten gjennomtrengningsevne, så det er overflateoppvarming (hud og øyne) som er aktuelt .

Heldigvis for oss har en mmWave sensor en effekt på max ca 16mW, dette tilsvarer ca 1/1000000 av grenseverdien, noe som er godt innenfor hva vi ser som akseptabelt.

mmWave er også oppe og kjører, vi traff på en liten hindring da det ikke fulgte med strømforsyning i developer settet, men 45 minutter på makerspace løste dette da vi lagde vår egen strømforsyning.

 

Til neste uke er planen å prøve å få en fungerende alpha sammen, i det ligger at vi vil få kommunikasjon mellom alle leddene i systemet, raspberry pi skal kunne sende til databasen at noen har gått inn i lokalet, databasen skal oppdatere dette, og en enkel nettside skal vise hvor mange som befinner seg i lokalet.

Gruppe 7

 

jagunder