Capcount, en prosjektfødsel

Da var nettside oppe og går, og prosjektet smått begynt.

Vårt bachelorprosjekt i samarbeid med capgemini Fredrikstad vil gå i hovedsak ut på å telle antall mennesker som kommer og går på kontoret.
Prosjektet er i hovedsak tredelt, men en sensorordning som ligger backend for å telle menneskene, en database med ett API interface, og ett frontend dashboard.

Fremover de neste ukene vil det bli gjort research av hvilke teknologier som kunne vært fornuftig å bruke på disse postene.

En løsning vi har sett på for detektering av menesker er en veldig kul  sensor fra Texas Instruments, AWR1642BOOST. Denne fungerer ved hjelp av 80GHz frekvenser som da tilsvarer radarbølger. Dette er en veldig liten sensor og siden den fungerer på såpass høye frekvenser vil den kunne «se» mennesker gjennom tynn plastikk om vi vil 3d printe en slags boks til sensoren. Her er en liten oversikt over hva denne sensoren kapabel til å gjøre http://www.ti.com/sensors/mmwave/iwr/applications/applications.html

Backend er planen å kjøre en node server, sette opp muligheten for API calls for foreksempel å incremente og decremente telleren, gjøre spørringer på hvor mange mensker som er på kontoret nå, og hvor mange som har vært der innenfor en spesifik tidsperiode. Dette må selfølgelig krypteres i trafikken og settes opp så det krever API nøkler for å kunne forespørre data.

På frontend vil vi ha ett simpelt dashboard hvor det skal være lett å se hvor mange som befinner seg på kontoret, her er planen å utforske litt nye web teknologier som React eller Vue. Her er en tidlig sketch av hvordan dashboardet kan se ut: