Kontakt

Prosjektgruppen

Gruppen består av tre informatikkstudenter og en dataingeniørstudent.
Alle i gruppen har kjennskap til de ulike områdene som berøres i oppgaven, men alle har minst ett felt hvor de har bredere kompetanse.
På grunn av våre ulike interesser og kunnskaper innen IT får gruppen i sin helhet dekt flere kompetansefelt.
Gruppen har jobbet sammen i andre prosjekter tidligere.
Det har medført at gruppen har godt samhold, god kommunikasjon og vet hvordan eventuelle konflikter skal håndteres på en god måte.

Mats Løvstrand Berntsen

Mats er informatikkstudent ved Høgskolen i Østfold.
Han er en kompetent webutvikler innen WordPress, PHP, Javascript og jQuery.
Han har erfaring innen androidprogrammering, Java og .Net.
Ved siden av studiene har han laget og er deleier av nettbutikken erjinterior.no.
Det siste året har han jobbet deltid som utvikler i Miles To Go AS.
Herman Johan Dragland

Herman er en informatikkstudent med dybde innen design og utvikling av webapplikasjoner.
Han jobber nå deltid som Designer og Front-end utvikler hos Miles To Go AS, og som studentassistent i Grafisk design kurset på høgskolen.
Før studiet har han bakgrunn fra Medier og Kommunikasjon hvor han tilegnet seg erfaring innen design og brukerkommunikasjon.
Han er kjent med webteknologier slik som Javascript, Node.js, Sass, PHP, WordPress, jQuery og SQL.
Jim-Alexander Berger Gundersen

Dataingeniørstudent ved Høgsklen i Østfold.
Han har jobbet en del med mikrokontrollere som arduino og ESP32 på fritiden og i fagene industriell IT og datateknikk.
Han jobber også mye med algoritmer og datastrukturer, og har vært med på flere internasjonale programmeringskonkurranser.
Det siste året har han jobbet som studentassistent på skolens makerspace, et arbeidsrom hvor studenter kan jobbe med hardwarerelaterte prosjekter.

Marius Moe Olsen

Informatikkstudent med hovedfokus på frontend-utvikling.
Gjennom fag han har tatt og prosjekter han har gjort på fritiden har jeg tilegnet meg erfaring innen webutvikling, Javacript, PHP, Vue.js, C\# og Java.
Han har jobbet som studentassistent ved Høgskolen i Østfolds MakerSpace.