Om prosjektet

Capgemini avd Fredrikstad ønsker et system som skaper en tydelig oversikt over antall personer i lokalet på et gitt tidspunkt.
Dette er for å ha kontroll på hvor mange som er i lokalitetene, så bedriften kan føre statistikk over innhentet data. Hensikten er å effektivisere bruk av utstyr.
Denne oversikten skal være grafisk framstilt, og tilgjengelig for ansatte i bedriften.
Dataene som registreres av systemet skal ligge til grunn for predikering av antall personer i lokalet.
Persongjenkjenningen må bli lagt opp på en måte som tar hensyn til personvern. Det er ønske om å kartlegge de ansattes tilfredshet gjennom arbeidsdagen.

Capgemini avd Fredrikstad per januar 2019 har kun en etasje, men er i en utvidelsesprosess til enda en etasje.
Til hovedetasjen benyttes kun en inngang, men det finnes også en uteplass med tilgang til lokalitetene.
De benytter en ID-kortløsning for adgangskontroll, som ikke anvendes til persontelling.
Derfor er det utfordrende å vite hvor mange som befant, befinner, og kommer til å befinne seg i lokalet.

Det skal leveres et system som kan telle antall personer som går inn og ut av kontoret og lagre statistikk på dette.
Capcount skal benytte en sensor som automatisk følger med om en person går inn eller ut av kontoret uten at personen skal måtte interagere med systemet.
Det er også viktig at sensoren ikke kan gjenkjenne personer som går inn eller ut av kontoret, dette kan lede til komplikasjoner med henhold til personvern.
Når sensoren registrer at en person har gått inn eller ut av lokalet, vil den sende en oppdatering til serveren som vil registrere dette.
For at sensoren skal kunne sende informasjon til serveren vil det bli laget et API som den, og fremtidige sensorer kan interagere med.
Serveren har ansvar for å ta imot informasjon, lagring av statistikk og gjøre statistikk tilgjengelig ved hjelp av ett API.
Serveren vil også tilby en webapplikasjon for å grafisk fremstille statistikk, og fungere som en portal hvor brukeren kan interagere med dataene.