Uke 8

Vi startet uken med å planlegge vår første sprint. Vi hadde sprint planning der vi så hvilke oppgaver fra product backloggen vi mener er viktigst å gjøre og satte de i sprint 1. Deretter fant vi ut hva som skal til for å bli ferdige med de forskjellige oppgavene (sprint backlog). Vi fordelte ut arbeidsoppgaver til hvert gruppemedlem, slik at alle har noe de kan jobbe selvstendig med. Vi har nå begynt på den tekniske delen av oppgaven som er å kode webapplikasjonen, mens vi fortsetter å jobbe med design og den akademiske delen, som å innhente og lese på relevant litteratur. Vi har nå bestemt at vi skal ha daily scrum hver dag, og begynte med det i dag. Dette er for å opprettholde god kommunikasjon innad i gruppen, som vil føre til bedre koordinering og backup behaviour innad i gruppen.

 

Uke 7

Denne uken har gruppen kommet frem til tema for problemstilling. Vi har sammen med veileder funnet ut at problemstillingen skal handle om hvordan scrum sammen med “the big 5”  rammeverket for team effectiveness kan øke effektiviteten i en liten prosjektgruppe. Vi har søkt etter mer litteratur, og begynt på planlegging av sprint 1 som skal begynne på mandag. Vi har satt opp Azure DevOps, så alle har tilgang til backlog, sprinter og repositories.

 

Over og ut

 

 

Uke 6

Denne uken ble mye arbeid gjort, og vi avklarte mange tanker rundt prosjektet. Vi har sett tilbake på forprosjektrapporten, og kommet til en enighet om at vi ikke ønsker å jobbe i en plandrevet metode, men ønsker en mer smidig løsning, så vi bestemte oss for å gå for SCRUM. Benjamin hadde en kort presentasjon om hvordan man skal bruke scrum til produktutvikling.

 

Uke 5

Denne uken ble mye tid benyttet for informasjonsinnhenting og analyse. Her fikk vi et godt innblikk i hvordan teknologiene vi skal benytte snakker sammen, og for å forstå flere konsepter.

Mer tid ble også benyttet til å prøve å fastslå en problemstilling for prosjektoppgaven.

Etter at gruppen brukte tid på å utarbeide et kravspesifikasjon sammen med arbeidsgiver, fikk et stort overblikk over hvordan vi vil at systemt skal se ut og hva den skal inneholde. Anders har jobbet med å  skissere brukergrensesnittet og begynner å bli ferdig med et 1. utkast. Brukergrensesnittet blir derfor utviklet samtidig som vi utfører andre oppgaver.

 

Uke 4

Gruppen startet uken med et møte med veileder for å gjennomgå forprosjektrapporten, og ble deretter enige om å lage et førsteutkast av kravspesifikasjonen, for å så ta dette med videre til arbeidsgiver Capgemini. Her ble det også opprettet et møte med Ricardo for å høre om tips til valg av metode og relevant litteratur for problemstilling.

Tirsdag kom vi godt igang med kravspesifikasjonen slik at vi kunne få et godt grunnlag for hvordan webapplikasjonen skal se ut og hva slags krav vi stiller. Her ble det mye diskutering da gruppemedlemmene var uenige i valg som skulle tas. Vi bestemte derfor å opprette en liste med uenigheter som måtte avklares med arbeidsgiver.

Onsdagen ble møtet med Ricardo gjort. Her ga han oss informasjon om metodevalg for et lite prosjekt. Videre arbeid blir å ferdiggjøre kravspek og lese seg opp på de rapportene Ricardo ga.

På torsdag hadde vi et møte med arbeidsgiver, her fikk vi tilbakemeldinger angående kravspesifikasjonen. Arbeidsgiver så på utkastet av kravspesifikasjonen, der vi la frem alle problemer og ønsker, slik at arbeidsgiver kunne bekrefte spørsmål vi hadde og komme med forslag.

Fredagen ble brukt til å utføre endringer som var nødvendig for kravspesifikasjonen etter arbeidsgivers ønsker. Kravspesifikasjonen ble laget i henhold til hva som er prioritert og hva som er et ønske. 

 

Uke 3

Bachelorgruppen har jobbet med å ferdiggjøre forprosjektrapporten i uke 3. Etter flere møter med veileder bestemte vi oss for å utføre dette prosjektet som et software engineering (system utvikling) prosjekt i stedet for et designbasert prosjekt som tidligere planlagt. Dette gjorde at vi måtte se etter ny litteratur for prosjektet. Gruppen har diskutert mye metode og metodikk for hvordan gjennomførelse av prosjektet skal bli. I løpet av uken har gruppen hatt god kontakt med både arbeidsgiver og veileder. Det har blitt satt opp ukentlig møter med veileder og arbeidsgiver. Dette er fordi vi ønsker tett kontakt med veileder for å få så bra resultat som mulig. Neste steg i prosjektet blir å utarbeide en kravspesifikasjon og lese/finne relevant litteratur for tema. Begynne å skisse design, og begynne på kodingen av webapplikasjonen.

 

Uke 2

Prosjektgruppen har brukt denne uken på å skape et rammeverk på hvordan arbeidet fremover skal gjennomføres. På  tirsdag hadde vi også et møte med arbeidsgiver, hvor vi diskutere ulike softwares. Videre har vi lagd timelister, timeplaner og tenkt ut ulike software. Prosjektgruppen har også arbeidet med forprosjektrapporten slik at den blir klar til levering.