Om prosjektet

Gruppen skal i regi av Borregaard utvikle en løsning for å oppdage feil på en prosess, ved hjelp av maskinlæring for klassifisering av bilder. Prosessen som skal kontrolleres er lokalisert i syklonanlegget i etanolfabrikken. Syklonens funksjon er separasjon av tyngre og større partikler fra væsken. Det er her satt opp et kamera som overvåker ti sykloner. Det er i dag kun manuell kontroll av disse. Gruppens oppgave blir å detektere tette sykloner ved å inspisere videostrøm fra kamera. Videostrømmen skal deles opp i enkeltbilder, for så å bli klassifisert basert på innholdet. Klassifikasjonene vil være tett eller ikke tett i første omgang. Deretter skal det gis en tilbakemelding på syklonenes status. Løsningen skal implementeres i en skyplattform.

Prosjektet består av flere delmål og ett hovedmål:

Delmål 1: Bekreftelse på om eksisterende kamerateknologi kan benyttes i bildeklassifisering.
Delmål 2: Grundig vurdering av tilgjengelige skyplattformer.
Delmål 3: Forslag til sikker tilkobling til valgt skyplattform.
Delmål 4: Komplett løsning for klassifisering av bilder fra videostrøm.

Hovedmål: Automatisert visuell kontroll av en prosess.

Formålet med oppgaven er å redusere informasjonen det kreves at en operatør følger med på. Operatøren skal derfor varsles når en feil oppstår, istedenfor å følge med på dette selv. Oppgaven er i tillegg et testprosjekt for Borregaard, slik at de kan teste hvordan en slik løsning fungerer i praksis. Basert på resultatene kan Borregaard lettere vurdere å benytte lignende løsninger ved andre aspekter innen produksjon.

Leveransen for oppgaven er tredelt:

  1. Det skal leveres en konklusjon i form av en rapport vedrørende Borregaard sin nåværende kamerakvalitet. Det skal her bekreftes om kamera produserer bilder av tilstrekkelig kvalitet for bruk innen klassifisering.
  2. Det skal leveres en konklusjon for valg av skyplattform, samt et forslag til sikker tilkobling mellom Borregaard og den valgte plattformen.
  3. Det skal leveres en fungerende løsning for klassifisering av bilder direkte fra videostrøm. Resultatet av klassifiseringen skal brukes til analyse og varsling til operatør. Dette vil inkludere programvare for å hente ut bilder fra videostrøm og programvare for å utføre selve klassifiseringen. Det skal legges ved dokumentasjon på hvordan programvaren virker og hvordan systemet kan tas i bruk.