Bachelor oppgaven vår går ut på å finne ut av hvordan gjøre tursti utenfor HiØ mer attraktivt for turgåere ved hjelp av sensorstyrt belysning. Belysningen/installasjonen skal gå i harmoni med naturen og området rundt.  Det skal også bygges en modell av installasjonen som skal brukes i brukertesting og prototyping. 

Anlegget skal gi en positiv opplevelse av tursti. 

Vi kommer til å legge ut oppdateringer på prosjektet ukentlig her på nettsiden under «Siste oppdateringer».