Leveranser

Forprosjektsrapport MES

Hoveddokument utkast 1

Hoveddokument Utkast 2

BO19-G11-Hoveddokument

 

Prosjektbeskrivelse

MakerSpace avholder en rekke større arrangementer som skolebesøk og sommeråpent, samt flere mindre arrangementer som temakvelder, hvert år. I den forbindelse er det behov for et solid påmeldings- og eventorganiseringssystem som fyller de behovene de forskjellige arrangementene har for dette.

Per nå blir Google Forms brukt som påmeldingssystem, men av hensyn til nye personvernlovgivning i Norge kan ikke dette lenger brukes. Denne oppgaven vil bestå av å analysere behovet på MakerSpace for påmeldings- og event system i samarbeid med arbeidsgiver og utvikling av et system som fyller de behovene som kommer frem i analysen.

Det er ønskelig at systemet er modulært så at det senere kan utvides med mer funksjonalitet og at det baserer seg på en moderne teknologi stack. Selve teknologivalget vil gruppen i stor grad få ta selv men arbeidsgiver må involveres.