Om prosjektet

Vi er en gruppe bestående av 5 studenter – 3 fra informatikk og 2 fra informasjonssystemer. Vårt bachelorprosjekt  er en utviklingsoppgave gitt på vegne av eSmart Systems. Det går ut på å utvikle et system for å håndtere endringslogger. Målet med oppgaven er utvikling av et system som skal kunne effektivisere arbeidet med å distribuere og samle endringsloggene.

Systemet skal la ulike kunder se de ulike endringene og feilrettingene som er gjort for de ulike versjonene av programvare de får levert. Systemet skal kunne:

  • Håndtere innlogging, da med god sikkerhet f.eks. bruk av 2-faktor-autentisering
  • Kunne opprette og endre brukere
  • Kunne søke etter spesifikke endringer
  • Tilpassing av designet for ulike kunder
  • Varsling til sluttbruker når nye endringer er publisert
  • Mulighet for eksportering av endringsloggene gjennom formater slik som pdf
  • La kundene kommunisere med eSmart