Prosjektet

I kommunen pågår det alltid prosjekter. Dette er prosjekter av ulike størrelser som omhandler forskjellige områder og pågår i ulike tidsforløp. Det er derfor viktig at kommunikasjonen internt foregår på en enkel og rask måte med god informasjonsflyt. Per i dag har ikke Halden kommune noen god løsning på dette og det blir ofte brukt Excel ark. Det er derfor et behov for å til et slikt system.

Halden kommune har sett på en løsning som gjør prosjektstyring og portoføljestyring enklere for partene som er innvolvert.

Halden kommune jobber hardt for innovasjon og Smart City løsninger og ønsker derfor en platform hvor innbyggere kan kommunisere sine idéer på en enkel måte.

Gruppen skal lage en web-basert platform som skal gjøre denne kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggere så enkel som mulig. Samtidig skal denne plattformen kunne kommunisere med det interne verktøyet slik at prosjektledere enkelt kan se idéer som er sendt og om noen av disse idéene skal brukes.

Følg oss gjerne for oppdateringer her >>