Bachelor 2019 – Leveranse

Hoveddokumentet:

B019-G16 – IoT-Smartpostkasse – Hoveddokument

Forprosjektrapport:

B019-G16 – IoT-Smartpostkasse – Forprosjektrapport

Kode finnes på GitHub, da det av sikkerhetsmessige årsaker var problemer med å laste opp filene direkte til nettstedet.
MERK: Kildekoden inkluderer ikke firebase-api nøkler, da dette ikke bør ligge tilgjengelig på nett, dette er inkludert i fysiske kopier.

https://github.com/wxsh/Bachelor2019_B019-G16_IoT-Smartpostkasse