Om prosjektet

I dagens digitaliserte samfunn, er post levert til postkasse
mindre og mindre vanlig. Dette resulterer i at postkasser er
oftest tomme når de blir sjekket. Det er derfor ønskelig å få til
et system som kan rapportere til bruker når det faktisk er post i
postkassen. Dette vil hjelpe mennesker som er dårlig til beins,
eller de som har store avstander til postkasse, til og ikke ta
unødvendig turer.

Systemet skal ha trådløs kommunikasjon med en hub som står
i huset til brukeren og denne skal gi en varsel i form av et lys, og videreformidle en varsel på e-post/android/ios/sms.
Det er ikke interessant for oppdragsgiver at løsningen bruker WiFi eller Bluetooth for trådløs overføring.
Postkassesiden skal være selvforsynt med strøm, rekkevidden må være god nok til å dekke majoriteten av husstander i Norge og det skal være mulighet til å ettermontere på eksisterende
postkasser. Postkassesiden skal tåle norsk uteklima, og løsningen skal følge norske standarder.

Det er også viktig at nettsikkerheten i huset blir ivaretatt, og ikke åpner noen sikkerhetshull.
Løsningen skal ikke gjøre det enklere å finne ut om det er post i postkassen.
Løsningen skal ha to-veis kommunikasjon / handshake mellom basestasjon og postkassesiden.

Prisnivå på ferdig produkt bør ligge på et nivå som forbruker har råd til.
Brukertesting er ikke et krav, men et ønske fra oppdragsgiver.
Det forventes at det leveres en fungerende prototype.