Om oss

Erhan Mikael Sanlioglu er født 8. Desember 1994 og studerer informasjonssystemer på Høgskolen i Østfold hvor han skal avlegge bacheloroppgaven våren 2019. Erhan har studert IKT på videregående og har fagbrevet i dette faget, som fagarbeider har han fått et innblikk i hvordan ulike IT-systemer kommuniserer med hverandre. Erhan tok et utvekslingsår i USA som blant annet resulterte i en dypere forståelse for datasikkerhet og testing, dette vil komme godt med i bachelorperioden.

Mostafa Aziz er født den 1.november 1997. Han studerer informasjonssystemer på Høgskolen i Østfold og skal avlegge bacheloroppgaven våren 2019. Mostafa har tidligere hatt IT1 og IT2 fag på videregående og har en stor interesse for programmering, webutvikling og sikkerhet. Han har arbeidet med utvikling og vedlikehold av nettsider, og har fått bred kunnskap innen sikkerhet og testing av nettsider.

Thomas Ellingsen er født den 22.Juni 1995. Thomas har vært ett år i forsvaret og tatt utdanning som brannkonstabel. I dag jobber han i Norskbrannvern hvor mesteparten av jobben går ut på kontroll og service av alarmanlegg. Dette er en 25% stilling han har  ved siden av en bachelor i informasjonssystemer ved Høgskolen i Østfold.

Begynte sin sommerjobb hos Braathe gruppen den 25.05.2018 og jobbet 100% stilling til 30.08.2018, derfra skal han jobbe en gang i uken ut studieperioden. Hos Braathe jobber han som driftsingeniør på Support-avdelingen.

Daniel Chen er født den 28.Juli 1996. Han studerer informatikk – design og utvikling av IT-systemer ved Høgskolen i Østfold, hvor han skal avlegge bacheloroppgaven våren 2019. Daniel har tatt et utvekslings semester i Australia ved QUT. Han har interesse innenfor programmering, linux, mikrokontrollere og 3d printing.

Anders Kjølberg er født den 27. September 1997. Han er fotballdommer ved Østfold fotball krets, og dømmer for Greåker IF. Anders er også vikar som servicemedarbeider ved Sykehuset Østfold Kalnes. Våren 2019 avlegger han bacheloroppgave for å fullføre informasjonssystemer studiet ved Høgskolen i Østfold. Anders har i våren 2018 utvekslet til universitetet Monterey Bay i California.

 

Prosjektbeskrivelse

eSmart Systems opplever at flere kunder spør om sikkerheten rundt deres systemer, hvordan sikkerheten håndteres i web applikasjonene, hvordan sikkerheten er rundt Azure og hvordan sikkerheten er ved innhenting av data fra sensorer (IoT). Oppgaven omhandler å planlegge og gjennomføre penetrasjonstester, vurdere konkrete tiltak basert på funn og komme med forslag til hvordan ivareta sikkerheten i disse systemene fremover.

Det er ønskelig at gruppen kommer med forslag til konkrete tiltak som kan iverksettes av eSmart for å styrke deres sikkerhet rundt disse systemene. En del av oppgaven er å gjennomføre både intern- og ekstern testing av systemer og samtidig gi eSmart et innblikk i hvordan sikkerheten bør håndteres i fremtiden.

En andel av kundene til eSmart befinner seg i det amerikanske markedet, disse kundene etterspør hvor sikre webapplikajsonene er og hvordan eSmart sikrer systemene over tid. eSmart ønsker dermed også å oppfylle kravene som kundene i det amerikanske markedet stiller. Systemets backend befinner seg i Azure –frontend på web.