Poster

poster

 

Siste og finaliserte versjon av Hoveddokument med vedlegg

BO19-G20 Forprosjektrapport

BO19-G20 Hoveddokument

BO19-G20 Vedlegg 2 – Manus video 1

BO19-G20 Vedlegg 3 – Gruppekontrakt

BO19-G20 Vedlegg 4 – Prosjektkontrakt

BO19-G20 Vedlegg 5 – Brukerveiledning

BO19-G20 Vedlegg 6 – Refleksjonsnotat – Andreas Augustin

BO19-G20 Vedlegg 7 -Refleksjonsnotat – Martin Brynildsen

BO19-G20 Vedlegg 8 -Refleksjonsnotat – Pontus Ankarberg

 

Hoveddokument v2

Hoveddokument (Refinert)

 

Hoveddokument V.1

Hoveddokument (V.1)

 

Forprosjektrapport

Forprosjektrapport_BO19-G20

 

Prosjektbeskrivelse

Oppdraget er for fagkompetanseavdelingen ved Sykehuset i Østfold, gjelder opplæring av nyansatte prosjektledere.

Det skal leveres et sett med korte instruksjonsvideoer som forklarer de forskjellige prosessene ved arbeidsoppgaven deres. Vi skal produsere video fra manus og storyboard til ferdig produkt. Målet er å produsere videoer av profesjonell kvalitet som kan brukes over lengere tid. Dette var en oppgave de skulle sette bort men ble omgjort til et studentprosjekt.

Kravene satt av oppdragsgiver er at instuksjonsvideoene skal inneholde video, illustrasjon og voiceover.

Videre detaljer og hvordan prosjektet skal gjennomføres blir opplyst til oss i Januar måned da vi har vårt første møte med dem.