Oppgaven

Employee engagement survey

Infotjenester leverer produktet Simployer som er Norges største produkt innen HR og håndtering av ansatte. Produktet gjør det enklere for arbeidsgiver å være arbeidsgiver.

Vår bacheloroppgave vil være å lage et produkt for å utføre korte/enkle undersøkelser i en bedrift. Vi får her være med å utarbeide alt fra idé til et ferdig produkt. Produktet skal utvikles mot et allerede eksisterende system.

Hovedelementene vi skal jobbe med i denne oppgaven er:

  • Datamodellering
  • Programmering
  • Prosjektstyring