Prosjekt plakat

Forrige uke har vi jobbet med å produsere en prosjektplakat. Plakaten finnes her: https://blogg.hiof.no/b19it24/wp-admin/upload.php?item=74
Vi har her fått frisket opp Photoshop kunnskapene våre og jobbet med å oppsummere og formidle prosjektet vårt på best mulig måte.

 

Innlevering av hoveddokument

Vi har i dag levert inn hoveddokumentet vårt. Hoveddokumentet kan leses her:

BO19-G24-Hoveddokument

Ignorer den første siden. Den er ikke med i den leverte rapporten.

 

Hoveddokument versjon 2

Dette er andre versjon av gruppens hoveddokument:

https://blogg.hiof.no/b19it24/files/2019/04/Hoveddokument1-1.pdf

 

Første utkast av hoveddokument

Vi har nå levert vårt første utkast av hoveddokumentet.

Klikk på lenken for å vise dokumentet vårt:

https://blogg.hiof.no/b19it24/files/2019/03/Hoveddokument.pdf

 

Akademisk skrivning

 

Her en et tankekart over akademisk skrivning prossessen.

 

Analyse- og planleggingsperiode

I og med at gruppen vår har gjort motsatte av det vanlige i et bachelor prosjekt og levert en prototype før vi begynner analysen av systemet, er vi nå i gang med å analysere, evaluere og undersøke systemet som skal utvikles

 

MPV1 levert

 

MVP1 er levert til oppdragsgiver og oppdragsgiver har testet denne foran en evalueringsgruppe.