Oppgaven

Vi skal lage en nettside og nettside-basert applikasjon som handler om grensehandel og prisforskjeller på matprodukter mellom Norge og Sverige. Grensehandel er en 15,1 milliarders industri, men mange folk er uvitende om hvilke produkter som egentlige er billigere og hva slags effekter grensehandel har lokalt. Det vi skal få til er en nettside som lærer folk opp om grensehandel fra ulike perspektiver (miljøeffekten, den økonomiske effekten, personlig økonomi). Vi skal utfører grundig research ved bruk av artikler, statistikk, økonomiske- og akademiske rapporter, osv. Det betyr også at vi skal ta intervjuer med aktører innen matbransjen, tollpolitikk og til og med individer som grensehandler for å få personlige perspektiver på dette emnet. Samtidig skal vi lage en tjeneste ved bruk av crowdsourcing som gjør det mulig for man å sammenligne priser på matprodukter fra begge sider av grensen. Dette vil innebærer at vi lager en søkbar database koblet mot et skjema man kan bruke for å fylle inn ulike produkter, hvor produkten finnes, og hvilken pris butikken har satt på den varen. Vi vil eventuelt forsøke å få til en sosial plattform/forum hvor man kan skrive inn om foreløpige kampanjepriser. Formålet med prosjektet er å gjøre folk klare over hvordan man kan gjøre grensehandel mer effektivt med hensyn til eget råd, miljøet og det lokale samfunnet.