Prosjektbeskrivelse

Utforske bruksområder og muligheter for Microsoft Azure Sphere for å gi ny innsikt til nettbransjen. Teste ut helt ny hardware og undersøke potensielle nye forretningsmuligheter som kan være knyttet til denne. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan e-Smart systems kan få nytte av å bruke Microsoft Azure Sphere. Rapport som inneholder planlegging, utvikling og eventuelle prototyper av potensielle bruksområder. Rammer er ikke fastsatt, da oppgaven er relativt åpen og studentene er fri til å finne egne fremgangsmåter. Ukentlig arbeid med prosjektet, samt jevnlige møter med prosjektleder, veileder og innad gruppen selv for å diskutere arbeid, prosessen og milepæler.