Levert!

Da har vi levert hoveddokumentet og vil bruke tiden frem til 04.06 på å forberede oss til presentasjon av prosjektet. Jeg og Zakarias er fornøyde med leveransen og ser tilbake på prosjektet som en positiv og lærerik opplevelse. Ferdig versjon av hoveddokument ligger under “Filer”. Stor takk til veileder Terje som har gjort en god jobb fra dag 1.

 

Godt på vei – nærmer seg siste innspurt!

Vi vil i dette innlegget oppsummere hva vi har gjennomført siden forrige gang vi oppdaterte bloggen.

8.03 leverte vi første utkast av hoveddokumentet til veileder og Gunnar. Sammen med veileder avklarte vi hvilke kapitler og temaer som skulle være tilnærmet ferdig. Hele kapittel 1 skulle være fullført, deler av kapittel 2 og en innledning til de kommende kapitlene.

Tiden mellom innlevering av førsteutkast og andreutkast ble brukt på retting av første utkast, fortsettelse av analyse, design og utvikling av en wiki løsning. Ukentlige møter med veileder fortsatte som vanlig der vi viste frem en “backlog” med oversikt over kommende aktiviteter og gjøremål.

23.04 leverte vi andreutkastet. Etter førsteutkastet jobbet vi med analyse rundt oppgaven. Alt i fra hva slags tjenester som finnes, fordeler og bakdeler ved disse, mot det å skreddersy programvare, forslag til løsninger og til slutt et løsningsforslag.

Løsningsforslaget vi har kommet i gang med nå er kort fortalt en wiki-løsning for organisering og planlegging rundt Strömstadmilen.

Her (link) kan man finne utkastene/innleveringene.

 

Januar 2019 – Oppstart -> Godt i gang

Vi vil i dette innlegget oppsummere hva vi har gjennomført siden oppstart 7. januar og til nå. Begge som er i gruppen befant seg i California på utveksling høsten 2018, og var dypt begravd i skolearbeid helt frem til 22. desember, da med både prosjekter og eksamener helt frem til ferien startet. Vi fikk derfor ikke gjort stort annet enn å begynne å tenke smått på hva vi ville gjennomføre.

Vi har kommet veldig langt siden det! Det ble først gjennomført noen Skype-møter i dagene før jul, både med veilederen vår og prosjekteieren. Dette ser vi på som introduksjonsmøter, men vi fikk mye ut av dem. Disse møtene gjorde det klart at både prosjekteieren og veilederen var veldig engasjerte, noe som har kommet godt med videre. Når vi kom tilbake til Halden var det første vi gjorde å sluttføre og levere gruppekontrakt og prosjektkontrakt.

Arbeidet med forprosjektrapporten startet rett etter jul, riktignok med en del tenking i juleferien. Vi fikk opprettet en mappestruktur i Google Drive med en gang, og planlagt hvordan vi skulle jobbe sammen. Verktøyet som blir brukt til kladd er Google Dokumenter og Regneark, og for offisielle dokumenter som forprosjektrapporten og hovedrapporten opprettet vi LaTeX dokumenter ved hjelp av Overleaf som verktøy. Overleaf gjør det veldig enkelt å samarbeide om et dokument, og LaTeX gjør formateringen av dokumentene til en lek. For løpende arbeidsoppgaver benytter vi en backlog lagd i Excel.

Det er veldig klokt å ha regelmessige veiledningstimer, så vi avtalte å ha det ukentlig. Denne veiledningen har vi sett på som uvurderlig. Etter mange gode veiledningstimer ble forprosjektet levert, og sammen med en ukentlig backlog hadde vi da en god plan for videre arbeid.

– T og Z

 

Ferdig forprosjektrapport

I linken under finner du PDF av forprosjektrapporten.

Link

 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet går ut på å lage et nettbasert organiseringsverktøy til Strömstadmilen. Gruppen ønsker også å gi Strömstad Löparklubb bedre kontroll og oversikt.  Organiseringsverktøyet må være tilgjengelig på ulike plattformer slik at alle enkelt har tilgang til filene og dokumentene uavhengig av enhet. Brukervennligheten er høyt prioritert da brukerne av programmet vil inneha varierende grad av datakunnskaper.