Hva som skjer hvis en drone treffer et fly i fart

 

gjermuno