Prosjektbeskrivelse

Eksponensiell økning i bruk av droner blant private og bedrifter/organisasjoner medfører at risikoen
for ulykker og utilsiktede hendelser øker i og med at frekvensen øker.

Det finnes pr. nå ikke noe system i Norge hvor man er i stand til å identifisere droner og deres posisjon i real-time. Avinors radarløsninger er designet for å oppdage småfly og oppover fra som regel 1000 fot og oppover, med full dekningsgrad i kontrollert luftrom.

Denne oppgaven går ut på å sende posisjonsdata fra droner til en sentral server og gjøre denne
tilgjengelig som en tjeneste for ulike aktører. Gruppen skal utvikle et fungerende konsept hvor man
benytter en drone med GPS og GSMkommunikasjon og posisjonsinformasjon og data om dronen
blir sendt til en server.

Det skal lages et klientprogram som henter posisjonsdata fra serveren (i form av en tilbudt tjeneste),
og viser dronene på et kart (lignende flightradar24.com).

Informasjon fra serveren skal være tilgjengelig for ulike tjenestetilbydere.
Det er forventet at man implementerer teknisk løsning på drone og server, samt utviklersoftware-prototyper programvare/database (grensesnitt mot
server).