Design sketches

Ulike design idéer:

Design 1

 

Beskrivelse

En portabel værstasjon som installeres direkte på en koffert.

Design 2

 

Beskrivelse

En portabel værstasjon som installeres direkte på en mast.

Design 3

Beskrivelse

Møtereferat 17.01.19 – Veileder Terje Samuelsen

Tilbakemelding på førprosjektrapport

 1. Ordentlig navn på forside
 2. Ikke noe innrykk på paragrafer
 3. Begynn med sekvensielle. Hold en rød trå igjennom personbeskrivelsen.
 • Litt på bosted på erlestras skriv der han bor nå

Oppdragsgiver

 • Referanse på påstander i oppdragsgiver.
 • Bruk samme begrep (oppdragsgiver og ikke arbeidsgiver)
 • Skriv litt om Erling

Oppdraget

Finn essensen i oppdraget.

 • Referers til forskjellige ting om oppdraget eks. Tv dekning med ordentlige referanser
 • Ikke duplikater av overskrifter.
 • Skriv om tidligere arbeid på stedet
 • Et mål utvikle en værstasjon.
 • Innledende tekst til mål.
 • Mål med dokumentasjon
 • Kun et hovedmål og et delmål.

Krav

 • Trenger kanskje ikke å være med. Lag en kravspesifikasjon separat og skal utarbeides.
 • Standard for kravspesifikasjon.

Oppdrag

 • Hva finnes i dag.

Metode

 • Hvilke undersøkelser skal dere gjøre.
 • Hvordan testing skal foregå
 • Undersøkingsmetoder
 • Intervju metode
 • Hvordan vi skal teste produktet.

Prosjektplan

 • Gant diagram
 • Aktivitet deles opp i flere aktiviteter
 • Oversikt over aktiviteter. Kort linjeavstand.
 • ”Analysere” ordet isteden for ”undersøke” og ”sjekke ord”.
 • Beskrive eventuelle avvik når vi kommer i

Gjennomføring

 • Hvordan skal sambarbeidet være
 • Hvor ofte snakke med oppdragsgiver og andre vi trenger
 • Hvordan skal vi møte og hvor ofte etc.
 • Erfaringer med hvordan gjennomføring fungerte og hva vi lærte (skal i endelig rapport viktig for sensor)
 • Samarbeidsformer og kommunikasjon.

Møtetider

før. Kl 12 torsdag

Kl. 10:30-11:30 Onsdag

Tirdag fleksibelt