Expo

Velkommen til EXPO-standen vår på S-204! Vi er her til kl 18.00

ptr

 

Takk for oss!

Da var det siste møtet unnagjort!

Vi vil gjerne bruke denne anledningen til å takke for oss. Tusen takk til alle involverte i denne oppgaven og alle som bidro med hjelp! Vi er alle veldig takknemlig for hjelpen vi har fått gjennom hele bacheloroppgaven.

Nå er det kun EXPO som gjenstår. Forhåpentligvis blir det en like bra opplevelse!

Siste dag på labben

Da er offisielt den siste dagen på labben ferdig! Det har vært en lang og lærerik periode med mye arbeid for alle på gruppa. Med litt i underkant av en uke igjen til vi leverer, gjenstår det nå bare å skrive og «finpusse» på oppgaven.

Det nærmer seg…

Deadline kommer nærmere og nærmere, og i disse dager går det mye arbeid til skriving. Alle bidrar og gjør jobben sin så bra som mulig. Det som har vært krevende med denne oppgaven er å tolke resultatene vi får. Og det er veldig mange resultater å forholde seg til, mer enn vi hadde trodd på forhånd. Men, som sagt, deadline nærmer seg…

Nærmer seg slutten av laboratorietestingen

Det begynner å nærme seg slutten av prosjektet og gruppen har mange gode resultater fra laboratoriet. Utstyret for å teste luftinnholdet i fersk mørtel har endelig ankommet og gruppen har endelig fått gjort seg ferdig med analysene på fersk mørtel.

Petter gjør analyse av luftinnhold
Petter gjør analyse av luftinnhold
Instrument for måling av luftinnhold
Instrument for måling av luftinnhold

Kjemiske analyser

Her skal vi måle Zeta potensialet, hydrodynamic radius og UV-Vis turbidity. Instrumentet på det første bildet er et instrument kalt Mobius, kommer fra Wyatt Technology, og på det andre bildet er et UV-Vis instrument, kommer fra Thermo Scientific. Mobius gjør at vi finner Zeta potensialet og hydrodynamic radius, mens UV-Vis-instrumentet brukes noe åpenbart til å finne UV-Vis turbidity.

Hva er Kalorimetri

Kalorimetri betyr måling av varme. Varme er en energiform som er oppfattet som en endring i energi. Det moderne syn på energi er indre energi som er lagret i et legeme og i løpet av en ytre påvirkning vil da oppstå som f.eks. varme, kinetisk eller elektrisk energi. Varme er alltid assosiert med varmestrøm, dette betyr at varme er en energi utveksling innen en gitt tid i form av en varmestrøm. Kalorimetri er brukt i århundrer innen vitenskap og forskning. Kalorimetri gir presise målinger av varmekapasitet, reaksjonsvarme osv. som har vært basisen innen fremgangen for termodynamikk og fysikalsk kjemi . Moderne kalorimetri har vært vellykket brukt innen mange fagområder som material vitenskap, biologi og biokjemi.

Bilderesultat for calorimeter TAM air

Hva er reologi?

Som en del av oppgaven skal vi se på reologiske egenskaper til sementpasta-prøver som er tilsatt ulike mengder med cellulose microfibrilis (CMF.) Reologi er vitenskapen om flyte- og deformasjonsegenskapene til materialer. Grovt sett innebærer dette vitenskapen rundt hvordan et materiale responderer når man tilfører ytre påkjenninger, som tøyning og spenning. For oss er dette viktig fordi de reologiske egenskapene til sementpasta kan direkte relateres til betong og mørtels støpelighet (workability)

På laboratoriet analyserer vi flere forskjellige egenskaper, som viskositet, yield stress, og flyten i prøvene.

Bilde av et reometer
Reometeret brukt for prosjektet
Sementpastaprøve til reometeret
Sementpastaprøve til reometeret

Start reometer

Aziz og Gard har de siste dagene startet analysene sine på reometer. Det har vært en lærerik opplevelse å bli kjent med instrumentet og studentene ser frem til å få resultatene fra analysen.

Gard og Aziz foran reometeret
Gard og Aziz foran instrumentet