Helt siden ideen om hydrogensamfunnet på 1970-tallet har hydrogen pekt seg ut som et viktig grunnstoff for å etterleve et bærekraftig samfunn. Selv om så mye som 90 % av universets atomer består av hydrogen, er ankepunktet ved et hydrogensamfunn fremstillelse av grunnstoffet.

Hydrogen er ingen direkte energikilde – men en energibærer. Ved forbrenning av hydrogen avgis vann og mer energi per vektenhet enn noe annen energibærer. Men siden hydrogen reagerer svært lett med andre grunnstoffer, finnes det ikke rent hydrogen fra naturens side på jorden. Hydrogen må dermed produseres fra hydrogenholdige, kjemiske forbindelser for at det skal kunne brukes i elektrokjemiske prosesser. Dette er bakgrunnen for at hydrogen kalles en energibærer, og ikke en energikilde slik som sol, vind, kull, olje og naturgass.

Til å være et miljøvennlig brensel, har produksjon av hydrogen vært forbundet med høye produksjonskostnader, lav virkningsgrad og manglende infrastruktur. Men med et økende fokus på et bærekraftig miljø og større satsing på fornybare energikilder, har hydrogen startet å få den oppmerksomheten det fortjener.

I dette prosjektet skal jeg se på Nel Hydrogen sin alkaliske elektrolysemodell og mulighetene for fremtidens energibærer – hydrogen.

 

Jan Erik Ødegård ᅵ jano@hiof.no