Videre laboratorie arbeid!

Det er nå April og labarbeidet går i rute, litt senere enn planlagt men ikke noe kritisk. Dette fordi jeg har måtte kjøre noen serier med kontrollmateriale for å kontrollere at jeg har kontroll på metoden. Per dags dato (02.04.19) er begge totallipid analysene ferdig, og prøvene er satt på gasskromatografen for fettsamensetning. Krysser fingrene for at fortynningen er riktig og resultatene er akseptable på første kjøring. Ekstraksjoner er også lagt klare for analyse av lipidklasse som forhåpentligvis også blir gjort denne uken, der har jeg også fått resultater på «totallipid» men det uten vasketrinn med vann så langt høyere enn realistisk.

Som vanlig foretrekker jeg bilder over tekst, så her er bilder fra forskjellige trinn i fettsamensetning og lipidklasse opparbeidelse. Til vanlig i organisk kjemi er det hovedsakelig bare fargeløse løsninger, men algene gjør løsningene farget i mange stillige farger.

Algene klare for tilsetting av kloroform/metanol for ekstraksjon til lipidklasser.

Sukkertare før Kloroform

Sukkertare etter kloroform

Alle algene løst i Kloroform/metanol

 

Litt avdamping før de kan dampes av ytterligere i rapidvap.

Helt fri for Kloroform/metanol etter rapidvap!

Blanding av heksan og vann med NaOH og BF3 til fettsyresammensetning.

Mer blå enn grønn? Vann fase under, og heksan over.

En annen alge etter metylering og sentrifugering, gul heksan fase over og mørke blå vannfase under. 

Prøvene klar for instrumentet, og ekstraktene klare for lagring i fryser om noe skulle oppstå.

Gasskromatografen som gir alle de gøye tallene.

 

Patrick-Andrè Korneliussen