Prosjektet

Mål for prosjekt

I dette prosjektet ønsker vi å ha fokus på lipidinnhold i alger. Vi vet at det er stor artsvariasjon mellom lipidinnhold, men at det er generelt lavt.

Vi har flere metoder for lipidbestemmelse og fettsyrebestemmelse på Havforskningsinstituttet. Når vi analyserer makroalger ser vi at disse gir oss noen utfordringer for flere av metodene våre. Dette prosjektet skal studere og optimalisere vår metodikk for analyse av makroalger med fokus på lipidinnhold og fettsyresammensetning.

For å gjøre dette har vi valgt å jobbe med grisetang, sukkertare, fjærehinne og søl, dette er vanlige arter langs norskekysten.

 

For mer utdypende forklaring på oppgaven se vedlagt pdf under.

Forprosjektrapport