UKE 17 – For det meste skriving

Gruppen er tilbake fra påskeferie og er i full gang med å få ned på papir hva vi har gjort til nå. Vi har også grovt kommet i mål med komplett sammensetting av veivaksel og stempel.

 

 

johannhe