Prosjektet

I dette prosjektet har vi tatt for oss stirlingmotor, som virker veldig spennende. Prosjektet falt veldig i smak ettersom vi alle er fascinert over de termodynamiske prosessene.

Stirlingmotoren er en over 200 år gammel oppfinnelse. Den drives av temperaturforskjellen mellom varm og kald side av motoren.

Stirlingmotoren viste seg lite konkurransedyktig mot diesel og bensinmotorer med tanke på pris og effekt i forhold til størrelse. Men den har en egenskap som gjør at interessen for stirlingmotoren har økt de siste 10-20 årene. Med global oppvarming har verden sett etter renere former for kraftproduksjon. Stirlingmotor kan være et veldig bra alternativ, særlig vis man utnytter et allerede eksisterende temperaturdifferensial. Dette skal vi se nærmere på i vår oppgave.