konklusjonen vår

I gjennom en måned med grundig simuleringer og debugginger av modellen, har vi endelig fått til en modell som peker i riktig retning. Det vi har kommet fram til er at den isolerende effekten til rim er minimal, derimot er det rimets egenskaper til å hindre luftstrømmene gjennom fordamperen som vil gi store påvirkning på systemet. Vi har også kommet fram til at avrimingstiden kan reduseres en del. Redusering av avrimingstiden vil føre til at systemet blir mer effektivt og energibehovet vil da også bli redusert.

 

velkommen

Hei og velkommen til vår blogg!

Dette er en nettside som omhandler vår bachelorprosjekt hvor vi ser på avriming av kjølesystemer hovedsakelig på fiskertrålere. Vi skal på denne nettsiden oppdatere dere om prosjektet utover i prosessen og vi ser frem til å dele denne prosessen med dere.