Nå gjøres siste finishen med oppgaven før innlevering 7.juni.

Siste render av anlegget er ferdig:

 

Første 3D render av anlegget

 

Utvelgelse av beste løsning

For å velge den beste løsningen for å teste de aktuelle enheten blir Pugs metode brukt. Denne metoden er en strukturer og analytisk måte å vekte og bedømme forskjellige design.

Først vektes egenskapene med tanke på designkravene:

Med gjennomførbarhet handler det om å få et fungerende anlegge innenfor gitt tidsplan. Det omhandler også tilgjengelig teknologi og utstyr.

Presisjon handler om nøyaktighet på målinger, og hvilke slutninger man kan trekke fra forsøkende.

Pris, hvor mye det koster.

Kommersiell egenskap handler om hva som kan bidra til å øke interesse rundt produktene som blir brukt i anlegget, og hvor bra det viser produktets verdi.

Derter settes alternativene opp mot hverandre og det gies en poengsum på hvert kriterier:

Her får fnokksensor alternativet den høyeste poengsum, og det er denne løsningen som blir arbeidet videre med

 

Utarbeiding av 4 alternative løsninger

For å velge beste løsningen ble 4 alternative anlegg skissert med blokkdiagram:

Alt.1

Her går avløpsvannet gjennom et rør med hydroflow og polymer injeksjon, før det flokkulerer i en flokkuleringstank. Deretter bestemmer man tørrstoff verdien med en yar test.

Alt.2

Her vil vannet strømme gjennom to løp, en med HydroFlow på og en av. En strømmingsmåler (flowmeter) måler vannstrømmen i røret og det man vil oppnå et sammenligningsgrunnlag for effekt av HydroFlow

Alt.3

Ved å la avløpsvannet gå gjennom en sentrifuge og ha montert en optisk TS måler etter vil man oppnå en sanntidsmåling av TS verdien og et sammenlignbart oppsett som på SFR

Alt.4

Fnokksensoren gir en referanse på turbiditeten på avløpsvannet før noe ytre påvirkning. Det vil så gå gjennom en sløyfe med ny vannteknologi og fnokksensoren i sluttet av anlegget vil gi et resultat av det påmonterte utstyret

 

Introduksjon

Hei

Denne bloggen handler om bachelor prosjektet som jeg gjennomfører våren 2019.

Prosjektet går ut på å utarbeide et demonstrasjonsanlegg for ny vannteknologi for Eik Ideverksted ved NMBU, og tolke resultatene som anlegget gir. Ideen om et slikt anlegg ble skapt av at Søndre Follo Renseanlegg har fått tilgang på en ny slamforbedrende enhet, som de ønsker at blir verifisert.