Møte med COWI og veien hit

Vi har i dag vært i møte med COWI og diskutert ulike oppgaver og vi tror vi har kommet fram til en endelig beslutning. Veien hit har derimot ikke vært enkel, og vi har vært innom ulike oppgaver og ulike veiledere underveis. Følgende tenkte vi å summere opp hvilke oppgaver og idéer vi har vært igjennom tidligere.

Høst 2019

Tidlig på høsten ifjor, rundt oktober, var gruppen i full gang med å finne en aktuell bacheloroppgave. Ettersom gruppen vår besto av en gjeng som var interessert i konstruksjonsteknikk og geoteknikk var det disse temaene vi hadde som utgangspunkt i oppgavevurderingen. Dermed ble det logisk for oss å ta kontakt med Jan Vaslestad, doktoringeniør med kunnskap og erfaring rundt det geotekniske området. Vi ble dermed presentert for kulvert-idéen. Herfra og ut til tidlig 2020 ble det gjort mye »research» rundt dette temaet, og vi hadde bestemt oss for å skrive om BEBO-strukturer (Bridge Concrete Arch system), som er en ellipseformet, og relativt tynn betongkulvert. Dette er en kulvert som ikke er brukt i Norge enda, og vi så på dette som en mulighet til å introdusere Norge for denne kulverten, som vi mistenkte kunne være miljøvennlig sammenlignet med Norges eksisterende kulverter.

Vi brukte svært mye tid på å finne riktig måte å angripe oppgaven på. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle lage en bacheloroppgave ut av dette, og vi hadde en del trøbbel rundt de avrundede konstruksjonsberegningene. Vi fant lite informasjon til å begi oss ut på konstruksjonsberegningene på egenhånd, og fant heller ikke en som kunne veilede oss dypere rundt dette.

Vaslestad hadde presentert oss for Viacon, som blant annet produserer og selger kulverter. Vi hadde kontakt med disse på mail ved flere anledninger, og hadde høye forhåpninger om samarbeidet. Etter en telefonsamtale med Viacon tidlig i januar, viste det seg at de var interessert i en LCA-analyse, noe som stridet imot vårt fokus på konstruksjonsteknikk.

Kombinasjonen av frustrasjonen rundt konstruksjonsberegningene og skuffelsen over Viacons forslag ledet til at vi valgte å avslutte kulvert-arbeidet. Dermed var vi nødt til å starte opp med blanke ark etter en høst med stort engasjement rundt bachelorarbeidet.

Januar 2020

Gruppen hevet hodet og var nok en gang på utkikk etter en ny oppgave. Vi kjente på en del stress da vi ble fortalt at det ikke var så lett å komme i kontakt med andre bedrifter ettersom vi var så sent ute.

Til tross for dette kom vi i kontakt med Jeovan Freitas. Han foreslo at vi kunne se dypere på »flyten» mellom overførsler av modeller i Revit og FEM-design. Dette var ikke helt hva gruppen håpet på i utgangspunktet, men vi innstilte oss på at dette kunne bli gøy, og startet forskningen rundt dette. I et par uker leste vi aktivt på denne tematikken, og prøvde å lære oss både Revit og FEM-design, slik at vi kunne komme i gang med oppgaven.

Det var ikke så lenge etter at vi kom i kontakt med COWI. COWI virket åpne for forslag og vi håpet på et samarbeid med dem. Etter vi presenterte oppgaven støtte vi nok en gang på noen problemer. Det første var at det hadde blitt gjort en veldig lignende bacheloroppgave om dette før, og det andre var at COWI allerede hadde undersøkt denne tematikken nøye, og var usikre på hvilke nye innfallsvinkler vi kunne ha på denne oppgaven.

Februar 2020

Vi begynte nok en gang å tvile på oppgaven, og bestemte oss dermed for å spørre COWI om de hadde noen forslag til oppgave, som ble tatt opp i møtet jeg nevnte innledningsvis. To nye forslag kom på bordet. Det ene var fiberdekker, og det andre var komposittdekker, med betong og limtre. Vi hadde fortalte at vi var interessert i å flette FEM-design inn i oppgaven, og dette var lettest å gjennomføre om vi fokuserte på fiberdekker. Når det gjaldt komposittdekker var håndberegninger stort sett løsningen, og dermed falt valget på fiberdekker.

Videre på møtet ble ulike vinklinger på oppgaven diskutert. Vi ble enige om å bygge en enkel modell, eksempelvis en bunnplate på peler. Oppgaven kan fokusere på dimensjonering av dette med konvesjonell armering, vurdert opp mot en fiberarmert konstruksjon. Et annet fokus kunne være å se på rissviddebegrensingen ved hjelp av fiberarmering.

Veien videre

Etter møtet med COWI var gruppen positive. Denne gangen kunne vi, med god hjelp fra COWI, se for oss hvordan oppgaven og problemstillingen skulle utformes, i motsetning til de tidligere oppgaveforslagene.

Fremover nå vil fokus ligge på å skaffe seg FEM-design, lære seg FEM-design, undersøke beregningsmetoder i bærende konstuksjoner med fiber, samt å samle opp kunnskap rundt temaet generelt. Vi tror og håper denne oppgaven vil være endelig, og gruppen er veldig motiverte til å starte arbeidet.

 

Med vennlig hilsen
Trygve, Bjørnar, Håkon og Ole 🙂

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar