Videopresentasjon av bacheloroppgave

I denne videoen har vi kort presentert vår bacheloroppgave:                                                                    Vurdering av volumstabilitet i fiberarmerte betongdekker.

 

1. utkast av Bachelor oppgaven ferdigstilles – Vi er i rute!

Gruppen møtes for å ferdigstille 1. utkast av oppgaven. Denne blir sendt til oppdragsgiver i AF Gruppen for å kontrollere om alle essensielle resultater er tatt med i oppgaven. Mens oppgaven er på kontroll, vil vi fortsette med å rettskrive ord og setninger, samt legge til ny teori/resultater som vi skulle komme på underveis.

Vi er i rute og leverer første utkast som planlagt 15. mai. Samarbeidet mellom gruppen har vært enormt bra hittil. Vi har planlagt å fortsette med 6-8 timers økter hver dag fremover mot innlevering av oppgaven 8. juni.

 

Ny RF måling

Gruppen samlet seg for å gå gjennom relativ fuktighets målingene som er utført tidligere. 5 av 6 bjelker var som forventet, men en av sensorene er mest sannsynlig ødelagt, og vi fikk ikke målt RF på den ene bjelken da verdien mest sannsynlig er feil. Så på denne bjelken skal vi måle på nytt for å sjekke om vi får et mer korrekt resultat.

Gruppen fortsetter å møtes jevnlig for å skrive oppgaven sammen og samarbeidet fungerer bra.

 

Skriving av bachelor og RF-måling

Det er utført RF-målinger på morgenkvisten, før gruppen samlet seg for å jobbe med videre med bachelor oppgaven. Planen for dagen var å skrive ferdig den teoretiske delen og metodebruken i oppgaven. Vi er nå allerede i gang å diskutere og skrive om uliker årsaker til svinn og ekspansjon ved å sammenligne data, og annen litteratur. Vi har også gjennomført møte oppdragsiver, der vi har diskutert videre fremgang og nåværende resultater.

 

Gruppemøte

Gruppen er samlet for å jobbe med bacheloren og dagens agenda er expo-katalogen. Situasjonen er fortsatt ganske uavklart, men gruppen har valgt å møtes hjemme for å kunne lettere diskutere og kommunisere. Vi kommer til å fortsette å samles kontinuerlig frem, for å kunne holde en jevn flyt og bli ferdig i god tid.

 

 

Møte på Microsoft Teams

Gruppen har benyttet seg av Microsoft Teams som møteplattform for å fordele arbeid og koordinere arbeid mellom oss. Vi jobber nå med å skrive teori til bacheloren og diskuterer videre fremgang.  Vi har vært heldige som ble ferdig med de viktigste forsøkene på lab, selv om vi gjerne skulle gjort flere tester. Spesielt testing av restbøyestrekkfasthet, men vi håper at skolen åpner opp i tide, slik at vi får gjennomført resterende av tiltenkte forsøk.

 

Høgskolen er stengt inntil videre avklaring fra myndighetene

Pga. Korona-viruset er alle skoler i Norge stengt til videre beskjed er gitt. Bjelkeprøvene står nå inne på skolen (labaratoriet), og vi prøver å finne en løsning for å få plassert dem et annet sted, så vi får tatt videre målinger og fortsette å samle inn data på de totalt 24 bjelkene vi har støpt.

Vi vil fortsatt jobbe videre med hovedoppgaven vår, men uten fysisk tilstedeværelse med hverandre til vi vet mer om situasjonen vi befinner oss i nå. Vi vil bruke digitalt plattform for å kunne samarbeide, og starte med selve skriveprosessen i oppgaven vår allerede i neste uke på mandag.

Så fort vi har funnet en løsning og avklart situasjonen, vil vi oppdatere siden fortløpende.

 

Trykktesting

Har utført trykktest på terninger som er fra samme betong, som er brukt til å støpe bjelkene. Dette gjør vi for å sjekke at betongen er godskjent og har riktig styrke.

 

 

Støping av Batch A2 uten fiber

Resept A2 blir støpt uten fiber. Dette for å se om å stålfiber har påvirkning på svinn og eller ekspansjon.

– Støp er vellykket. Avformes etter 24 timer, der terninger blir satt i vannbad på konstant temparatur.

 

Figuren viser kontroll av konsistens og synkmål etter blanding.

 

 

Støping av Batch B1 og B2

Ferdig med støping av bacth B1 og B2.

B1 er helt lik den vanlig resepten, men inneholder mer vann. Dette gir betongen et annet V/C-tall og gir oss mulighet til å se hvordan mengden vann påvirker betongen.

B2 inneholder også mye vann, men er en referanse for B1 og inneholder ikke Expancrete og svinnreduserende.

Har også avformet betong bjelkene fra bacth A1 og A2 fra dagen før 4 feb.