Åpent faglig møte på HiØ

Vi var så heldig som ble invitert på en faglig presentasjon av stålfiberarmert betong. Faglige møtet ble holdt på Høgskolen i Østfold. Her ble det gjennomgått alt fra nye NB38 til bruksområder av stålfiberarmert betong.

En meget dyktig foreleser, Sindre Sandbakk fra  Dr. Olav Olsen som holdt en meget spennende foredrag om fiberarmert betong/konstruksjoner.

Alle medlemmene i bachelor gruppen var til stede, og fulgte med og tok notater underveis.

 

 

Første oppstartsmøte med samarbeidspartnere

I dag den 04.11.19 hadde vi vår første oppstartsmøte sammen med samarbeidspartnerne våre AF Gruppen og Betong Øst. Mange spennende temaer ble diskutert, og vi kom frem til en midlertidig plan ut året.

På møtet var alle fra bachelor gruppen tilstede, samt:

  • Representant for AF Gruppen: Bernt Kristiansen
  • Representant for Betong Øst: Ulf Rinden & Ole Martin Amundsen
  • Veilder fra Høgskolen i Østfold: Inge R. Eeg

Agenda på møtet:

Diskutere muligheter for gjennomføring av Bachelor oppgaven

Sammendrag fra møtet:

Avtalt at vi gjør forarbeid som anbefalt fra faglærer og AF Gruppen/Betong Øst, og har avtalt et nytt møte 10.12.19 for videre diskusjon og planlegging av oppgaven.