Trykktesting

Har utført trykktest på terninger som er fra samme betong, som er brukt til å støpe bjelkene. Dette gjør vi for å sjekke at betongen er godskjent og har riktig styrke.

 

 

Støping av Batch A2 uten fiber

Resept A2 blir støpt uten fiber. Dette for å se om å stålfiber har påvirkning på svinn og eller ekspansjon.

– Støp er vellykket. Avformes etter 24 timer, der terninger blir satt i vannbad på konstant temparatur.

 

Figuren viser kontroll av konsistens og synkmål etter blanding.

 

 

Støping av Batch B1 og B2

Ferdig med støping av bacth B1 og B2.

B1 er helt lik den vanlig resepten, men inneholder mer vann. Dette gir betongen et annet V/C-tall og gir oss mulighet til å se hvordan mengden vann påvirker betongen.

B2 inneholder også mye vann, men er en referanse for B1 og inneholder ikke Expancrete og svinnreduserende.

Har også avformet betong bjelkene fra bacth A1 og A2 fra dagen før 4 feb.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Støping av Batch A1 og A2

Batch 2 (Støperunde nr. 2, A1 og A2) ble gjennomført i dag den 4. februar 2020,

Resept A1 og A2 som ble gjennomført i Batch 1 (Aller første støp), måtte gjøres om igjen. Dette på grunn av feil målemetode med svinnmåleren. Vi fant ut underveis i måleprosessen at målemetoden har blitt gjennomført feil, og da var det nødvendig med et nytt støp for å kunne måle riktig svinn de første dagene, som er viktig data i oppgaven våres.

Støpet ble vellykket, og lagret ift. til prosedyrer i standarden. Svinnmåling starter vi med allerede etter 24 timer etter støp, altså i morgen.