Støping av Batch A1 og A2

Batch 2 (Støperunde nr. 2, A1 og A2) ble gjennomført i dag den 4. februar 2020,

Resept A1 og A2 som ble gjennomført i Batch 1 (Aller første støp), måtte gjøres om igjen. Dette på grunn av feil målemetode med svinnmåleren. Vi fant ut underveis i måleprosessen at målemetoden har blitt gjennomført feil, og da var det nødvendig med et nytt støp for å kunne måle riktig svinn de første dagene, som er viktig data i oppgaven våres.

Støpet ble vellykket, og lagret ift. til prosedyrer i standarden. Svinnmåling starter vi med allerede etter 24 timer etter støp, altså i morgen.

 

expo19