Støping av Batch A2 uten fiber

Resept A2 blir støpt uten fiber. Dette for å se om å stålfiber har påvirkning på svinn og eller ekspansjon.

– Støp er vellykket. Avformes etter 24 timer, der terninger blir satt i vannbad på konstant temparatur.

 

Figuren viser kontroll av konsistens og synkmål etter blanding.

 

 

expo19