Trykktesting

Har utført trykktest på terninger som er fra samme betong, som er brukt til å støpe bjelkene. Dette gjør vi for å sjekke at betongen er godskjent og har riktig styrke.

 

 

expo19