Skriving av bachelor og RF-måling

Det er utført RF-målinger på morgenkvisten, før gruppen samlet seg for å jobbe med videre med bachelor oppgaven. Planen for dagen var å skrive ferdig den teoretiske delen og metodebruken i oppgaven. Vi er nå allerede i gang å diskutere og skrive om uliker årsaker til svinn og ekspansjon ved å sammenligne data, og annen litteratur. Vi har også gjennomført møte oppdragsiver, der vi har diskutert videre fremgang og nåværende resultater.

 

Gruppemøte

Gruppen er samlet for å jobbe med bacheloren og dagens agenda er expo-katalogen. Situasjonen er fortsatt ganske uavklart, men gruppen har valgt å møtes hjemme for å kunne lettere diskutere og kommunisere. Vi kommer til å fortsette å samles kontinuerlig frem, for å kunne holde en jevn flyt og bli ferdig i god tid.

 

 

Møte på Microsoft Teams

Gruppen har benyttet seg av Microsoft Teams som møteplattform for å fordele arbeid og koordinere arbeid mellom oss. Vi jobber nå med å skrive teori til bacheloren og diskuterer videre fremgang.  Vi har vært heldige som ble ferdig med de viktigste forsøkene på lab, selv om vi gjerne skulle gjort flere tester. Spesielt testing av restbøyestrekkfasthet, men vi håper at skolen åpner opp i tide, slik at vi får gjennomført resterende av tiltenkte forsøk.