Møte på Microsoft Teams

Gruppen har benyttet seg av Microsoft Teams som møteplattform for å fordele arbeid og koordinere arbeid mellom oss. Vi jobber nå med å skrive teori til bacheloren og diskuterer videre fremgang.  Vi har vært heldige som ble ferdig med de viktigste forsøkene på lab, selv om vi gjerne skulle gjort flere tester. Spesielt testing av restbøyestrekkfasthet, men vi håper at skolen åpner opp i tide, slik at vi får gjennomført resterende av tiltenkte forsøk.

 

expo19