Skriving av bachelor og RF-måling

Det er utført RF-målinger på morgenkvisten, før gruppen samlet seg for å jobbe med videre med bachelor oppgaven. Planen for dagen var å skrive ferdig den teoretiske delen og metodebruken i oppgaven. Vi er nå allerede i gang å diskutere og skrive om uliker årsaker til svinn og ekspansjon ved å sammenligne data, og annen litteratur. Vi har også gjennomført møte oppdragsiver, der vi har diskutert videre fremgang og nåværende resultater.

 

expo19