1. utkast av Bachelor oppgaven ferdigstilles – Vi er i rute!

Gruppen møtes for å ferdigstille 1. utkast av oppgaven. Denne blir sendt til oppdragsgiver i AF Gruppen for å kontrollere om alle essensielle resultater er tatt med i oppgaven. Mens oppgaven er på kontroll, vil vi fortsette med å rettskrive ord og setninger, samt legge til ny teori/resultater som vi skulle komme på underveis.

Vi er i rute og leverer første utkast som planlagt 15. mai. Samarbeidet mellom gruppen har vært enormt bra hittil. Vi har planlagt å fortsette med 6-8 timers økter hver dag fremover mot innlevering av oppgaven 8. juni.

 

Ny RF måling

Gruppen samlet seg for å gå gjennom relativ fuktighets målingene som er utført tidligere. 5 av 6 bjelker var som forventet, men en av sensorene er mest sannsynlig ødelagt, og vi fikk ikke målt RF på den ene bjelken da verdien mest sannsynlig er feil. Så på denne bjelken skal vi måle på nytt for å sjekke om vi får et mer korrekt resultat.

Gruppen fortsetter å møtes jevnlig for å skrive oppgaven sammen og samarbeidet fungerer bra.